logo-alt

Iedereen droomt van een gezellige dorpskern, een betere wijk, een gezonde leefomgeving. Ook de stad kent heel wat van deze dromen. Daarom bevragen wij jullie ook regelmatig, we zitten samen in adviesraden, we organiseren infoavonden of we gaan gewoon op straat of online met jullie in gesprek.

Wat opvalt is dat iedereen anders droomt. Zo mogen er voor sommigen best wat minder auto’s doorheen de woonwijk rijden, terwijl er voor anderen dan weer niet genoeg parkeerplaatsen in de straat zijn. Voor sommigen is er niet genoeg groen, voor anderen zorgt het bestaande groen vooral voor afval. Sommigen willen meer speeltuinen, anderen zijn bang voor overlast.

De stad werkt aan verschillende projecten en toekomstplannen. Bij elk van deze projecten moet de stad keuzes maken, tussen meer of minder, tussen de dromen van de ene en de dromen van de andere. Omdat het gaat over de omgeving waar jullie wonen, werken en leven wenst de stad deze keuzes niet alleen te maken, maar hierover met jullie in gesprek gaan. We willen zeker ook de jongeren laten dromen, bij hen ligt immers de toekomst. Misschien zijn er wel dromen die we allemaal delen. Of dromen die we nog niet kennen.

Daarom gaan we in april en in mei samen op stap en/of springen we samen op de fiets. We verkennen onze buurt of dorpskern. We brengen leuke en minder leuke plekken in beeld en werken samen aan plannen om samen onze dromen waar te maken.

CONTACT

Oswald Devisch
oswald.devisch@uhasselt.be

EEN INITIATIEF VAN

uhasselt
beringen